Wzór deklaracji właściwości użytkowych – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Wzór deklaracji właściwości użytkowych

Sposób wypełniania deklaracji właściwości użytkowych.

Punkt 1 – Numer deklaracji właściwości użytkowych określa producent. Numer ten może być taki sam jak niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny jest powiązany z typem wyrobu. Numer ten powinien umożliwić jednoznaczne zidentyfikowanie wyrobu, również w odniesieniu do zestawu poziomów lub klas właściwości użytkowych tego wyrobu.
Punkt 2 – Należy wskazać zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego przewidziane przez producenta zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Punkt 3 – W tym miejscu należy wskazać nazwę, zastrzeżoną nazwę handlową lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta.
Punkt 4 – Ten punkt należy wypełnić jedynie w przypadku ustanowienia upoważnionego przedstawiciela.. Wówczas należy wskazać nazwę i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela.
Punkt 5 – Należy wskazać mające zastosowanie systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w zał. nr V do rozporządzenia Nr 305/2011.
Punkt 6a – należy wypełnić ,w przypadku gdy wyrób budowlany jest wprowadzany do obrotu w oparciu o normę zharmonizowaną. Wówczas należy wpisać numer referencyjny normy oraz datę jej wydania oraz numer jednostki lub jednostek notyfikowanych;
Punkt 6b – należy wypełnić, w przypadku gdy wyrób budowlany jest wprowadzany w oparciu o europejska ocenę techniczną. Wówczas należy wpisać numer europejskiego dokumentu oceny oraz datę jego wydania, numer europejskiej oceny technicznej orazdatę jej wydania, nazwę jednostki oceny technicznej oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.
Punkt 7 – W tym punkcie należy wpisać wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej (załącznik ZA normy zharmonizowanej lub wykaz określony w europejskiej ocenie technicznej) dla zamierzonego zastosowania. Dla każdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy w odniesieniu do danej charakterystyki lub litery NPD w odniesieniu do charakterystyk dla których właściwości użytkowe nie został7y zadeklarowane.
Punkt 8 – Ten punkt należy wypełnić jedynie w przypadku zastosowania odpowiedniej dokumentacji technicznej lub specjalnej dokumentacji technicznej o których mowa w art. 36-38 rozporządzenia nr 305/2011. Wzór deklaracji właściwości użytkowych do pobrania znajduje się poniżej.

Wzór deklaracji właściwości użytkowych określa Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014. Rozporządzenie oraz wzór deklaracji można znaleźć pod adresem: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffcb2-e637-11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-pl

Pobierz:

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.