Obowiązki producenta – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Obowiązki producenta

Definicja producenta jest taka sama jak przytoczona w punkcie 7.1.1. Należy jednak podkreślić, że w przypadku w przypadku wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu z oznakowaniem znakiem budowlanym, jeżeli producent ma siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub Turcji, zobowiązany jest wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela.

Do podstawowych obowiązków producenta należy:

 • Sporządzanie krajowej deklaracji oraz dokumentacji technicznej zawierającej istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
 • Udostępnianie kopii krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej
  przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu,
 • Umieszczanie na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znaku budowlanego, oraz informacji towarzyszących, w tym:
  • Dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym,
  • Nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta,
  • Nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
  • Numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie, z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe,
  • Numer krajowej deklaracji,
  • Poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,
  • Nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
  • Adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.
 • Umieszczanie dodatkowej informacji umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego,

Dodatkowo:

 • W przypadku, gdy wielkość lub charakter wyrobu budowlanego uniemożliwiają umieszczenie na nim powyższych informacji producent umieszcza je na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących temu wyrobowi,
 • Producent wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza lub udostępnia dokumenty o substancjach niebezpiecznych, a także w stosownych przypadkach dostarcza instrukcje stosowania, instrukcje obsługi lub informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania,
 • Powyższe informacje, dokumenty i instrukcje, producent sporządza się w języku polskim,
 • Producent w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych prowadzi ewidencję skarg, wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w Ustawie, oraz wyrobów budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania;
 • Informuje sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania,
 • Producent stosuje procedury zapewniające utrzymanie przy produkcji wyrobu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych, w tym w uzasadnionych przypadkach, prowadzi badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym,
 • Producent przechowuje krajową deklarację oraz związaną z nią dokumentację techniczną przez okres, co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.