Kary pieniężne – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Kary pieniężne

Ustawa o wyrobach budowlanych przewiduje administracyjne kary pieniężne dla producentów, importerów czy sprzedawców wyrobów budowlanych , którzy nie dopełniają obowiązków wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych. Kary nakładane są w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ prowadzący postepowanie. Kary te są ściśle skorelowane z obowiązkami podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane oznakowane znakiem CE opisanymi w pkt 7 informatora.

Najwyższe kary przewidziane ustawą wynoszące do 100 000 zł grożą za wprowadzanie do obrotu wyrobów nienadających się do zamierzonego zastosowania oraz nie spełniających zadeklarowanych właściwości użytkowych. Na karę tę narażenie są producenci albo importerzy, którzy wprowadzają do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowy oraz producenci, którzy umieszczają oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji.

Kara w wysokości do 20 000 zł grozi producentowi lub importerowi którzy wprowadzają do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania.

Kara tej samej wysokości (20 000 zł) grozi producentowi który:

 • nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przechowywania deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji, dokumentacji technicznej, lub sporządza je niezgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach rozporządzenia nr 305/2011 albo przepisach niniejszej ustawy,
 • nie dopełnia obowiązków dołączania lub udostępniania wraz z wyrobem budowlanym, podlegającym obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym:
  1. informacji towarzyszącej temu oznakowaniu wraz z informacją umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego lub
  2. kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji, lub
  3. instrukcji stosowania, instrukcji obsługi lub informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Kara w wysokości do 10 000 zł grozi importerowi który:

 • nie dopełnia obowiązku umieszczenia informacji umożliwiających jego identyfikację na wyrobie budowlanym podlegającym obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym,
 • nie dopełnia obowiązku zapewnienia udostępnienia dokumentacji technicznej właściwemu organowi, lub przechowywania kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji.

Kara w wysokości do 10 000 zł grozi również sprzedawcy który udostępnia na rynku krajowym wyrób budowlany, podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania lub bez informacji towarzyszącej temu oznakowaniu, lub do którego nie jest dołączona lub udostępniona deklaracja właściwości użytkowych albo krajowa deklaracja.

Ponadto kara w wysokości do 20 000 zł grozi producentowi, importerowi albo sprzedawcy, którzy zobowiązani do przechowywania próbki kontrolnej, zniszczyli ją, usunęli spod zabezpieczenia, lub przechowywali w warunkach niezgodnych z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 5 Ustawy.

Przesłanki mające wpływ na ustalenie wysokości kary.

Organ ustalając wysokość kar pieniężnych uwzględnia w szczególności:

 • stopień, okoliczności naruszenia przepisów ustawy,
 • liczbę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym niezgodnych z wymaganiami ustawy,
 • uprzednie naruszenie przepisów ustawy,
 • a także współpracę z właściwym organem prowadzącym postępowanie, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania.

Odstąpienia od nałożenia kary.

Właściwy organ odstępuje od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli:

 • Sprzedawca podlegający karze przedstawił dowody potwierdzające wykonanie w wyznaczonym terminie postanowienia zakazujące dalszego udostępniania wyrobu budowlanego,
 • Producent lub importer podlegający karze przedstawią dowody potwierdzające wykonanie w wyznaczonym terminie postanowienia zakazującego dalszego udostępniania wyrobu budowlanego.

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.