Zamknij informację o ciasteczkach

Informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Charakterystyka energetyczna budynków

Istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych z Funduszy Unijnych. W tym przypadku przykładem są Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Zgodnie z Umową Partnerstwa na 16 regionalnych programów w latach 2014-2020 zostanie przeznaczonych 60% funduszy.

Każde z województw dysponuje pewną częścią wszystkich dostępnych w programie środków finansowych i opracowuje swój Regionalny Program Operacyjny. Wśród proponowanych działań znajdują się też te dotyczące poprawy efektywności energetycznej w budownictwie. Beneficjenci, typ przedsięwzięcia oraz sposób finansowania ustalany jest indywidualnie dla każdego województwa, jednak w ramach określonych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych.

Realizowane inwestycje mają wynikać z audytów energetycznych. Często projekty zakładają również budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Jednym z programów finansowania termomodernizacji, do którego dopuszczono obok sektora wielorodzinnego i publicznego również inwestorów indywidualnych, jest Fundusz Termomodernizacyjny. Zasady otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów określa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Program remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, w szczególności zaś części wspólnych budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem jest finansowa pomoc Inwestorom realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe lub remonty istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio: premią termomodernizacyjną, premią remontową, premią kompensacyjną stanowi spłatę części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu. Poniżej przedstawiono dane liczbowe Funduszu opracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W zakresie źródeł finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach, należy wspomnieć o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w którym Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” realizuje Cel Tematyczny 4: „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną wszystkich sektorach” w podziale na Priorytety Inwestycyjne. Jednym z nich (4.3) jest „wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym”.

Celem szczegółowym w zakresie tego priorytetu jest zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Jako potencjalnych beneficjentów wskazano: organy władzy publicznej, w tym państwowe jednostki budżetowe i administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, państwowe osoby prawne, a także podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Zasady wyboru projektów do dofinansowania:

  • tryb konkursowy,
  • tryb pozakonkursowy – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w przypadku miast posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).