Wzór deklaracji – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Wzór deklaracji

Sposób wypełniania krajowej deklaracji właściwości użytkowych.
Numer deklaracji właściwości użytkowych określa producent.

Punkt 1 – W tym punkcie należy wskazać nazwę lub nazwę handlową wyrobu.
Punkt 2 – Producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
Punkt 3 – Należy wskazać zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego przewidziane przez producenta zgodnie z mającą zastosowanie krajową specyfikacją techniczną.
Punkt 4 – tym punkcie należy wpisać nazwę i adres siedziby producenta i miejsce produkcji np. Polska.
Punkt 5 – W tym punkcie należy wpisać nazwę i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta, o ile został ustanowiony.
Punkt 6 – Należy wskazać mające zastosowanie krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w §4 rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Punkt 7a – należy wypełnić ,w przypadku gdy wyrób budowlany jest wprowadzany do obrotu w oparciu o Polska Normę. Wówczas należy wpisać numer referencyjny normy oraz jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego nazwa jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji;
Punkt 7b – należy wypełnić, w przypadku gdy wyrób budowlany jest wprowadzany w oparciu o krajową ocenę techniczną. Wówczas należy wpisać numer krajowej oceny technicznej oraz datę jej wydania, oraz jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego nazwa jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer Akredytacji.
Punkt 8 – W tym punkcie należy wpisać wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w krajowej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań. Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażając je jako poziom, klasę lub w sposób opisowy, na podstawie oceny i weryfikacji stałości tych właściwości użytkowych, przeprowadzonej zgodnie z krajowym systemem właściwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania. Wzór krajowej deklaracji właściwości użytkowych znajduje się po pobrania poniżej.

Wzór krajowej deklaracji właściwości użytkowych określa załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Rozporządzenie Ministra można znaleźć pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1966/1

Pobierz:

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.