Deklaracja dostępności – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Menu podstrony

  Dane kontaktowe

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

  pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
  kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

  Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

  pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

  Inspektor Ochrony Danych:
  iod@mrit.gov.pl

         

  Deklaracja dostępności

         
  Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

  Zgłoś swoje uwagi.

  Deklaracja dostępności

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Ministerstwo) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej budowlaneabc.gov.pl 

  Data publikacji strony internetowej: 2017-06-01.

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-12.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Strona Budowlane ABC została opublikowana przed wejściem powyższych przepisów w życie i część funkcjonalności nie spełnia założeń WCAG. Strona została zmodyfikowana i zaktualizowana w 2024 by spełniać część współczesnych standardów. Niestety część treści zawartych na stronie nie będzie spełniała wymagań dla osób niedowidzących i ich zmiana techniczna nie jest możliwa w przyszłości.

  Niedostępne elementy i treści:

  1. Poradnik interaktywny „Praktycznego przewodnika Inwestora” nie spełnia wymagań WCAG. Poszczególne plansze Poradnika interaktywnego są niemożliwe do przesuwania przy pomocy skrótów klawiaturowych. Z tego powodu niemożliwy jest również dostęp do ich treści „pływających okienek” przy pomocy tabulatora. Tam gdzie widoczne są plansze po wejściu na stronę tam możliwe jest odczytanie treści w całości z poziomu klawiatury.

  2. Utrudnione korzystanie z głównego menu strony. Portal używa menu w którym wykorzystuje się Java Script wraz z PHP do wyświetlania składników nawigacji. Menu ma strukturę drzewka co powoduje problem dla niedowidzących z orientacją w dotychczasowej pozycji. Przez masywną strukturę i jej zagnieżdżenie korzystanie z menu przez osoby niedowidzące, szczególnie przy pomocy klawiatury będzie problematyczne ale teoretycznie jest możliwe.

  3. Formularze nie posiadają etykiet. Część formularzy kontaktowych nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do MRIT. Dane teleadresowe znajdują się w lewym dolnym rogu i nie są zintegrowane z menu.

  4. Część zawartości linkowej strony może nie być dostępna dla niedowidzących. W treściach stron gdzie jest dużo linków nie można wybrać konkretnego przy pomocy klawiatury. Natomiast zawartość tekstowa linków jest tam dostępna do czytników ekranu.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-12

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-01-12

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z Departamentem Architektury, Budownictwa i Geodezji e-mail: SekretariatDAB@mrit.gov.pl.

  Tą samą drogą możesz złożyć:

  • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
  • skargę na brak dostępności.

  Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie to powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

  • Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym ktoś wystąpi z żądaniem;
  • Jeżeli Ministerstwo nie może dotrzymać tego terminu, niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;
  • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny dostęp do informacji.

  Jeśli Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji – wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości wnioskodawca może także przesłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

  Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii znajduje się od strony pl. Trzech Krzyży. Do budynku prowadzą trzy komplety drzwi (w tym dwoje rozwieranych i jedne automatyczne — rozsuwane). Aby wyrównać poziomy, przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi i dwa podjazdy z poręczami. Umożliwiają one swobodne wejście do budynku. W budynku znajduje się platforma przyschodowa dla osób z dysfunkcjami ruchu.

  Do budynku prowadzi też wejście od ul. Wspólnej z podjazdem, który umożliwia wjazd osobom z dysfunkcjami ruchu.

  Wejść od Pl. Trzech Krzyży i ul. Wspólnej pilnują służby ochrony. Oba te wejścia są objęte systemem kontroli dostępu (tripody, bramki wejściowe).

  Przed budynkiem, od strony Pl. Trzech Krzyży, jest parking samochodowy. Wyznaczono na nim dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości jest od ul. Żurawiej. Na wewnętrznym dziedzińcu są się dodatkowe podjazdy dla osób z dysfunkcjami ruchu.

  Wewnętrzne klatki schodowe i windy zapewniają dostęp na wszystkie piętra budynku.

  Kabiny wind są wyposażone w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a i wyświetlacze piętrowe. Umożliwiają zastosowanie komunikatów głosowych o lokalizacji danej windy.

  Korytarze umożliwiają pełną komunikację poziomą. Są z niej wyłączone jedynie strefy objęte kontrolą dostępu.

  Departamenty związane z budownictwem i mieszkalnictwem znajdują się przy

  Chałubińskiego 4/6.

  Wejście główne znajduje się w budynku A. Dostęp do recepcji umożliwia elektryczna platforma i rozkładane na schodach podesty. Na parterze budynku, po lewej stronie, jest recepcja. Można tam dowiedzieć się, jak poruszać się po budynku.

  Szczegółowe informacje o dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

  Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

  Informacje o ciasteczkach!

  Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.