Obowiązki importera – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Obowiązki importera

Importer, który dostarcza wraz z wyrobem, podlegającym obowiązkowi oznakowania znakiem budowlanym, wprowadzanym na rynek polski, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wyrobem:

  • Kopii krajowej deklaracji w wersji papierowej lub elektronicznej,
  • Karty charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (zw. REACH),
  • W stosownych przypadkach instrukcje stosowania, instrukcje obsługi lub informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania.

Informacje, dokumenty i instrukcje sporządza się w języku polskim.

Ponadto do obowiązków importera należy umieszczenie na wyrobie, lub na opakowaniu, lub w informacji towarzyszącej wyrobowi – swojej nazwy lub zastrzeżonego znaku towarowego oraz adresu kontaktowego.

Ponadto importer:

  • Zapewnienia, aby w czasie, gdy ponosi on odpowiedzialność za wyrób budowlany, warunki jego przechowywania lub transportu nie wpływały niekorzystnie na jego zgodność z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi wymaganiami określonymi w odnośnych przepisach,
  • Przechowuje deklarację właściwości użytkowych przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu oraz zapewnia, że dokumentacja techniczna będzie dostępna na żądanie organów nadzoru rynku,
  • Prowadzi ewidencję wszystkich skarg o wyrobach budowlanych, wycofaniu z obrotu lub użytkowania oraz ewidencji wyrobów niespełniających wymagań określonych w odnośnych przepisach,
  • Informuję sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania,
  • Umieszcza na wyrobie (lub opakowaniu, lub w informacjach towarzyszących) swoich nazw i adresów kontaktowych,
  • Podejmuje natychmiastowe działania naprawcze, jeżeli okaże się, że wyrób jest niezgodny z deklaracją właściwości użytkowych i innymi wymaganiami Rozporządzenia lub Ustawy o wyrobach budowlanych,
  • Na żądanie właściwego organu krajowego dostarczania informacje i dokumenty niezbędnych do wykazania zgodności wyrobu z deklaracją właściwości użytkowych i z wymaganiami odnośnych przepisów oraz współpracy z tymi organami we wszelkich działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń, jakie mogą stwarzać wyroby

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.