Wykaz definicji – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Wykaz definicji

W informatorze użyto następujące definicje:

 • Wyrób budowlany – zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy o wyrobach budowlanych, przez wyrób budowlany należy rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia nr 305/2011. Stosownie natomiast do ww. art. 2 pkt 1 Rozporządzenia nr 305/2011, „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych
 • Zestaw – oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą został połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych
 •  Zharmonizowane specyfikacje techniczne – zgodnie z art. 2 pkt 10 Rozporządzenia nr 305/2011, „zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczają normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny
 • Norma zharmonizowana – zgodnie z art. 2 pkt 11 Rozporządzenia nr 305/2011, „norma zharmonizowana” oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do Dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku (zwanego mandatem) wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej Dyrektywy
 • Europejski dokument oceny – zgodnie z art. 2 pkt 12 Rozporządzenia nr 305/2011, oznacza dokument przyjęty przez organizację JOT (tj. organizację jednostek ds. oceny technicznej) do celów wydawania europejskich ocen technicznych
 • Europejska ocena techniczna – zgodnie z art. 2 pkt 13 Rozporządzenia nr 305/2011, europejska ocena techniczna oznacza udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem ocen
 • Zasadnicze charakterystyki – zgodnie z art. 2 pkt 4 Rozporządzenia nr 305/2011, oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych
 • Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego – zgodnie z art. 2 pkt 5 Rozporządzenia nr 305/2011, oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone, jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy
 • Zamierzone zastosowanie – zgodnie z art. 2 pkt 14 Rozporządzenia nr 305/2011, oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej
 • Wprowadzenie do obrotu – zgodnie z art. 2 pkt 17 Rozporządzenia nr 305/2011, oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym
 • Udostępnianie na rynku – zgodnie z art. 2 pkt 16 Rozporządzenia nr 305/2011, oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie
 • Producent oznacza osobę fizyczną lub prawną, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym. Ponadto przez producenta należy również rozumieć upoważnionego przedstawiciela producenta
 • Dystrybutor/sprzedawca oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku,
 • Importer oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa trzeciego do Unii
 • Upoważniony przedstawiciel oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań
 • Polska Norma należy przez do rozumień Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej
 • Krajowa specyfikacja techniczna należy przez to rozumieć Polską Normę lub krajową ocenę techniczną

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.