Obowiązki producenta – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Obowiązki producenta

Przez producenta należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu  pod własną nazwą lub znakiem firmowym. Ponadto importera lub dystrybutora, którzy wprowadzają wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub gdy zmieniają oni w taki sposób wyrób budowlany wcześniej wprowadzony  do obrotu, że może to wpływać na zgodność z deklaracją właściwości użytkowych uważa się również za producenta, i podlegają oni tym samym obowiązkom, co producent.

W przypadku wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu z oznakowaniem CE, producent, mający siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw EFTA może, ale nie musi ustanowić swojego przedstawiciela na terytorium Wspólnoty, np. na terytorium Polski.

Do obowiązków producenta należy:

  • Sporządzenie dokumentacji technicznej opisującej wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
  • Sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych,
  • Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu,
  • Zapewniania istnienia procedur zapewniających utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. Odpowiednio uwzględniane są zmiany w typie wyrobu oraz w mających zastosowanie zharmonizowanych specyfikacjach technicznych,
  • Rozpatrywanie reklamacji oraz jeśli wystąpi taka konieczność prowadzenie ewidencji skarg, wyrobów niezgodnych i wyrobów wycofanych od użytkowników, a także informowanie dystrybutorów o tego rodzaju działaniach,
  • Zapewnić, aby ich wyroby budowlane były opatrzone numerem typu, partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację, lub w przypadku, gdy wielkość lub charakter wyrobu to uniemożliwiają, aby wymagane informacje były umieszczone na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym wyrobowi budowlanemu,
  • Wskazywać swoją nazwę, zastrzeżoną nazwę handlową lub zastrzeżony znak towarowy i swój adres kontaktowy na wyrobie budowlanym lub jeśli nie jest to możliwe na jego opakowaniu lub w dokumencie mu towarzyszącym,
  • Podczas udostępniania wyrobu budowlanego na rynku zapewniać, aby wyrobowi towarzyszyły instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa w języku określonym przez dane państwo członkowskie, łatwo zrozumiałym dla użytkowników.

 

Uwaga:

Przepisy Rozporządzenia nr 305/2011 nie określają czy ww. dokumenty i instrukcje obsługi wymagane są w każdym przypadku. Ustawa o wyrobach budowlanych, w przypadku wyrobów budowlanych stanowi, że ww. dokumenty dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym są wymagane w zależności od potrzeb.

Ponadto producenci, którzy posiadają informacje, że wprowadzony przez nich wyrób budowlany nie jest zgodny z deklaracją właściwości użytkowych lub z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu nr 305/2011, natychmiast podejmują konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności wyrobu lub, stosownie do okoliczności, jego wycofania z obrotu lub od użytkowników.

Producenci są również zobowiązani do współpracy z organami nadzoru w przypadku, gdy wyrób budowlany stwarza zagrożenie.

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.