Krajowe jednostki oceny technicznej – Budowlane ABC – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mpit@mpit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych w MR:
iod@mpit.gov.pl

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Krajowe jednostki oceny technicznej

Krajowe oceny techniczne mogą być wydawane przez:

 • Jednostki oceny technicznej, wyznaczone – na podstawie art. 6b Ustawy o wyrobach budowlanych – przez ministra właściwego ds. budownictwa do wydawania europejskich ocen technicznych, zgodnie z zakresem ich właściwości – patrz pkt. 5.3
 • Wyznaczone przez ministra właściwego ds. budownictwa – na podstawie art. 8 2, będące instytutami badawczymi.

Wykaz krajowych jednostek oceny technicznej:

 • Instytut Techniki Budowlanej – itb.pl
  Zakres określony w pkt 5.3 oraz w systemie krajowym wyłącznie w zakresie zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) w odniesieniu do następujących grup wyrobów budowlanych:

  • Poz. 35 Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną w zakresie: Wyrobów/zestawów powłokowych do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych, Wyrobów/zestawów do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych zabezpieczające przed korozją biologiczną
  • Poz. 36 Wyroby do wentylacji i klimatyzacji w zakresie: Wyrobów do rozprowadzania i rozdziału powietrza: przewodów i rur wentylacyjnych Wyrobów do rozprowadzania i rozdziału powietrza: przepustnic, zasuw, nawiewników i wymienników, czerpni, wyrzutni, odciągów, zamknięć.
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów – ibdim.pl
  Zakres określony w pkt 5.3 oraz w systemie krajowym wyłącznie w zakresie zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) w odniesieniu do następujących grup wyrobów budowlanych:

  • Poz. 18 Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
   • Rury, kształtki, złącza i uszczelnienia,
   • Prefabrykowane kanały odwadniające,
   • Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, stopnie, drabiny, poręcze dla studzienek włazowych, wpusty ściekowe, syfony, zasuwy, osadniki,
   • Skrzynki retencyjno-rozsączające z osprzętem do wody deszczowej,
   • Separatory,
   • Pokrywy i zwieńczenia studzienek włazowych i niewłazowych oraz wpustów kanalizacyjnych,

   w zakresie ograniczonym do wyrobów stosowanych przy budowie dróg, parkingów, lotnisk, drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz na terenach związanych z inżynierią komunikacyjną

  • Poz. 35 Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną w odniesieniu do wyrobów/zestawów powłokowych do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych w zakresie ograniczonym do wyrobów/zestawów powłokowych do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych.
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – icimb.pl
  Zakres określony w pkt. 5.3 informatora
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – imbigs.pl
  Zakres określony w pkt. 5.3 informatora
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – cnbop.pl
  Zakres określony w pkt. 5.3 informatora
 • Instytut Kolejnictwa – ikolej.pl
  W zakresie zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) w odniesieniu do następujących grup wyrobów budowlanych:

  • Poz. 1 Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego w zakresie:
   • Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach przejazdów kolejowo-drogowych,
   • Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach szynowych bezpodsypkowych (z wyłączeniem podpór blokowych do nawierzchni kolejowej),
   • Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach tramwajowych lub nawierzchniach torów podsuwnicowych,
   • Prefabrykaty z betonu do zastosowań w fundamentach konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
   • Prefabrykaty z betonu do budowy peronów kolejowych,
  • Poz. 8 Geotekstylia, geomem brany i wyroby związane w zakresie:
   • Geosyntetyki (geowłókniny, geotkaniny, geosiatki), aeokompozyty oraz wyroby pokrewne do zastosowań podtorzu kolejowym stosowanych – przeznaczonych wyłącznie do zastosowań w nawierzchniach i podtorzach kolejowych,
  • Poz. 13 Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze w zakresie:
   • Podkłady tramwajowe,
  • Poz. 18 Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków w zakresie:
   • Wyroby do zastosowań w odwodnieniu nawierzchni kolejowych i podtorza – przeznaczonych wyłącznie do zastosowań w nawierzchniach i podtorzach kolejowych,
  • Poz. 20 Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze w zakresie:
   • Szyny z wyłączeniem szyn kolejowych określanych jako budowle w rozporządzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720),
   • Przyrządy wyrównawcze i szyny przejściowe do nawierzchni szynowych
   • Materiały spawalnicze do spawania złączy szynowych
   • Łączniki (łubki) do nawierzchni szynowych oraz profile metalowe przyszynowe
   • Elementy metalowe systemów przytwierdzeń szyn do zastosowań w nawierzchniach tramwajowych lub w nawierzchniach torów podsuwnicowych
   • Tramwajowe rozjazdy i skrzyżowania torów
   • Zakotwienia (opórki przeciwpełzne) do podkładów kolejowych i tramwajowych
   • Kozły oporowe i inne elementy konstrukcyjne hamujące pojazd szynowy,
  • Poz. 24 Kruszywa w zakresie:
   • Podsypka kolejowa,
  • Poz. 33 Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty w zakresie:
   • Elementy elastomerowe systemów przytwierdzeń szyn do zastosowań w nawierzchniach tramwajowych lub w nawierzchniach torów podsuwnicowych,
   • Łączniki (łubki) elastomerowe do nawierzchni szynowych Elementy izolacyjne do złączy szynowych,
   • Wyroby elastomerowe do zastosowań w nawierzchniach przejazdów kolejowo-drogowych i tramwajowo-drogowych,
   • Profile elastomerowe przyszynowe,
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – inig.pl
  • Poz. 6 Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne w zakresie:
   • Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji), przewody, kominowe (elementy lub bloki), kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe,  zestawy elementów kominów wolnostojących i kominów dostawialnych,
  • Poz. 27 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń w zakresie:
   • Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i ciekłe,
  • Poz. 28 Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie:
   • Wyroby do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika  magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku
   • zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur/przewodów, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające,
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty – itp.edu.pl
  • Poz. 1 Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego w zakresie:
   • Wyroby prefabrykowane z betonu stosowane do budowy podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracji wodnych,
  • Poz. 8 Geotekstylia, geomem brany i wyroby związane w zakresie:
   • Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane stosowane do budowy podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracji wodnych,
  • Poz. 15 Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne w zakresie:
   • Spoiwa budowlane stosowane do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych w podstawowych i szczegółowych urządzeniach melioracji wodnych oraz w wałach przeciwpowodziowych nie będących urządzeniami melioracji wodnych,
  • Poz. 20 Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze w zakresie:
   • Zestawy elementów konstrukcyjnych stosowane do budowy podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracji wodnych,
  • Poz. 24 Kruszywa w zakresie:
   • Kruszywa do budowy podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracji wodnych,
  • Poz. 28 Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie:
   • Wyroby do transportu/usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi stosowane do budowy podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracji wodnych oraz zbiorniki na odpady płynne z produkcji zwierzęcej

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.