Oddanie obiektu do użytkowania – Budowlane ABC – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Menu strony Praktyczny przewodnik inwestora

Dane kontaktowe

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 222 500 130
kancelaria@miir.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych w MIiR:
iod@miir.gov.pl

      
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Oddanie obiektu do użytkowania

Zasadą jest, że do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie było potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.


Prawo budowlane w zależności od rodzaju inwestycji wyróżnia trzy warianty przystąpienia w sposób zgodny z prawem do użytkowania obiektu budowlanego:

 • po zawiadomieniu  organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,
 • po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • nie wymagające żadnego z powyższych.

Inwestycje zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę co do zasady nie wymagają uzyskiwania ani pozwolenia na użytkowanie, ani zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wyjątkami w tym względzie, wymagającymi zawiadomienia o zakończeniu budowy, są:

 • wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;
 •  sieci:
  • elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowe,
  • kanalizacyjne,
  • cieplne,
  • telekomunikacyjne.

Prawo budowlane nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie tylko w trzech  rodzajach przypadków, a mianowicie:

 1. Oddanie do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.
 2. Legalizacji obiektu (samowoli budowlanej),
 3. Zakwalifikowania obiektu do jednej z kategorii obiektów wymienionych w art. 55, do którego budowy wymagano pozwolenia na budowę, tj:
  • obiekty sportu i rekreacji – stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie (kategoria V);
  • budynki kultury, nauki i oświaty – teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych (kategoria IX);
  • budynki kultu religijnego – kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria (kategoria X);
  • budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej – szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze (kategoria XI);
  • budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiektów budowlanych Sił Zbrojnych (kategoria XII);
  • pozostałe budynki mieszkalne (kategoria XIII);
  • budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne (kategoria XIV);
  • budynki sportu i rekreacji – hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny (kategoria XV);
  • budynki biurowe i konferencyjne (kategoria XVI);
  • budynki handlu, gastronomii i usług – sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, , garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe (kategoria XVII), z wyjątkiem garaży do pięciu stanowisk włącznie;
  • budynki przemysłowe – budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie stacje paliw (kategoria XX);
  • składowiska odpadów, (kategoria XXII),;
  • obiekty gospodarki wodnej – zbiorniki wodne i nadpoziomowe, (kategoria XXIV);
  • budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne – zapory, progi i stopnie wodne,, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, kanały, śluzy żeglowne, (kategoria XXVII),;
  • drogowe i kolejowe obiekty mostowe – mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele (kategoria XXVIII);
  • wolnostojące kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe (kategoria XXIX);
  • obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych – ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków (kategoria XXX).

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.