Menu strony Praktyczny przewodnik inwestora

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

  • Kadr 0 - Widok ogólny
  • Kadr 1 - Widok od strony ulicy (podjazd, brama, ogrodzenie)
  • Kadr 2 - Widok na garaż
  • Kadr 3 - Widok na drzwi frontowe
  • Kadr 4/5 - Widok na plac zabaw
  • Kadr 6 - Widok na loggię i taras
  • Kadr 7 - Widok na dach i tylne drzwi (panel słoneczny)
  • Kadr 8 - Przekrój domu ze strychem i piwnicą
  • Kadr 9 - Wnętrze domu
  • Kadr 10 - Budynek gospodarczy, studnia, buda dla psa
x
Informacje i procedury przedstawione w tej części portalu odnoszą się do robót budowlanych wykonywanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W przypadku innych budynków, np. budynków mieszkalnych wielorodzinnych należy sięgnąć do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i wynikających z niej przepisów szczegółowych lub zwrócić się zapytaniem do właściwego pod względem lokalizacji inwestycji organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego. Na organach administracyjnych spoczywa bowiem obowiązek informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych. Obowiązek ten wynika z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Wskazane procedury nie odnoszą się do budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Budynki te podlegają bowiem również pod przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 701). Zaznaczyć należy, że w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków inwestor na prowadzenie robót zobowiązany jest uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Natomiast w przypadku obiektów zlokalizowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków konieczne jest przed rozpoczęciem robót budowlanych dokonanie zgłoszenia (art. 29 ust. 7 Prawa budowlanego).

Budynek mieszkalny jednorodzinny

x