Kwalifikacje rynkowe – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Kwalifikacje rynkowe

Kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej (art. 2, pkt 11 ustawy o ZSK). Kwalifikacje rynkowe są to kwalifikacje wypracowane przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie  doświadczeń.  Wyraz rynkowe oznacza  w  tym  przypadku,  że  kwalifikacje  te  powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji. Kwalifikacje  rynkowe  mogą  dotyczyć  działalności  o  charakterze  ściśle  zawodowym,  ale  również  różnych  obszarów  działalności  społecznej,  w  tym  działalności  wychowawczej i opiekuńczej, a także działalności o charakterze rekreacyjnym. Kwalifikacje rynkowe mogą, ale nie muszą być włączane do ZSK. O włączeniu decyduje minister właściwy dla kwalifikacji w odpowiedzi na inicjatywę zainteresowanego środowiska. Wszystkie kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK są kwalifikacjami cząstkowymi.

Kwalifikacja rynkowa: „Montowanie stolarki budowlanej”

W dniu 19 lipca 2017 r. minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa włączył pierwszą kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” do ZSK, w drodze obwieszczenia (M. P. z 2017 r. poz. 704).

Włączenie kwalifikacji do ZSK stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku branży budowlanej. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa włączając pierwszą kwalifikację do ZSK przypisał jej określony poziom PRK (3 poziom), szczegółowe informacje o wymaganej wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do uzyskania tej kwalifikacji, a także informacje dot. sposobu ich potwierdzania przez kandydatów (walidacji i certyfikacji).

W konsekwencji włączenia do ZSK ww. kwalifikacji, w dniu 23 października 2017 r. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydał pierwszą decyzję administracyjną nadającą Fundacji Vocational Competence Certificate (VCC) uprawnienia do certyfikowania tejże kwalifikacji rynkowej.

W dniu 22 listopada 2017 r. minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, powierzył (w drodze umowy) Instytutowi Technologii Eksploatacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Radomiu pełnienie funkcji Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ),  wobec  wybranej instytucji certyfikującej.

Od dnia 25 listopada 2017 r. wybrany PZZJ rozpoczął pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec Fundacji VCC. Główną rolą Instytutu w Radomiu jest monitorowanie zadań wykonywanych przez Fundację VCC pod względem jakości przeprowadzanej walidacji i certyfikacji w odniesieniu do niniejszej kwalifikacji rynkowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do uzyskania niniejszej kwalifikacji, a także inne informacje dotyczące sposobu ich potwierdzania (walidacji) można znaleźć w: obwieszczeniu MIB w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do ZSK (M. P. 2017 r. poz. 704) oraz na portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Wszelkie niezbędne informacje wraz z instrukcją dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacja rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” zamieszczono na portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w zakładce ZOSTAŃ INSTYTUCJĄ CERTYFIKUJĄCĄ.

 

Pozostałe informacje na temat bieżącego etapu rozpatrywanych – przez Ministra Rozwoju oraz pozostałych ministrów właściwych – wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK dostępne są na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.