Zawody budowlane w szkolnictwie zawodowym – Budowlane ABC – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Zawody budowlane w szkolnictwie zawodowym

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 13 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 622, z późn. zm.), w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

 1. administracyjno-usługowy (AU);
 2. budowlany (BD);
 3. elektryczno-elektroniczny (EE);
 4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);
 5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);
 6. turystyczno-gastronomiczny (TG);
 7. medyczno-społeczny (MS);
 8. artystyczny (ST).

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ujęto zawody szkolnictwa zawodowego, którym przypisano właściwość poszczególnym ministrom w zakresie danego zawodu, wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej. W przypadku ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zawodami tymi są:

 1. Technik budownictwa
 2. Technik geodeta
 3. Technik inżynierii sanitarnej
 4. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 5. Monter konstrukcji budowlanych
 6. Monter izolacji budowlanych
 7. Monter sieci i instalacji sanitarnych
 8. Monter stolarki budowlanej
 9. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 10. Murarz-tynkarz
 11. Betoniarz-zbrojarz
 12. Cieśla
 13. Dekarz
 14. Kamieniarz
 15. Zdun

Wprowadzenie do systemu kształcenia nowych zawodów budowlanych oraz zmiana już istniejących stanowić ma odpowiedź  na zapotrzebowanie rynku pracy na kompleksowo wykształconych absolwentów szkół budowlanych, jako przyszłych pracowników posiadających odpowiednią (aktualną do wymogów rynku budowlanego) wiedzę i umiejętności niezbędne do sprostania wymaganiom współczesnego rynku budownictwa w opisanym wyżej segmencie.

W związku z postulowanymi zmianami w zakresie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zgłaszanymi przez przedstawicieli branży budowlanej, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wystąpił z wnioskami do MEN o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowych zawodów pn.: „Technik robót wykończeniowych w budownictwie” oraz „Monter stolarki budowlanej”. 

1) Technik robót wykończeniowych w budownictwie – nowy zawód szkolnictwa zawodowego

Wprowadzenie do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest wynikiem złożonego do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosku organizacji pn. „Pracodawcy Pomorza” o jego włączenie do systemu oświaty, popartego przez branżowe organizacje pracodawców, jak również wypracowanymi rekomendacji przedstawicieli partnerów społecznych, w ramach realizacji projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, realizowanego przez ORE.

Według opinii organizacji reprezentujących branżę budowlaną wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie stanowić będzie odpowiedź na zapotrzebowanie i oczekiwanie rynku budowlanego na wykwalifikowane kadry robót wykończeniowych, z uwagi na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości prac wykończeniowych w budownictwie. Skutkiem tego działania będzie zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół branżowych na rynku pracy.

Niniejszy zawód, z wyodrębnioną wspólną kwalifikacją z zawodem Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, umożliwi kontynuowanie ścieżki kształcenia zawodowego uczniom kształcącym się w przewidzianej szkole branżowej I stopnia.

Wprowadzenie do systemu oświaty nowych zawodów budowlanych stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na kompleksowo wykształconych absolwentów szkół budowlanych, jako przyszłych pracowników posiadających odpowiednią, tj. aktualną do wymogów rynku budowlanego wiedzę i umiejętności niezbędne do sprostania wymaganiom współczesnego rynku budownictwa w opisanym wyżej segmencie.

2) Monter stolarki budowlanej – nowy zawód szkolnictwa zawodowego

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, rozpoczęcie nauki w niniejszym zawodzie rozpocznie się od 1 września 2018 r. w:

 • branżowych szkołach I stopnia,
 • placówkach kształcenia praktycznego i ustawicznego,
 • ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • oraz w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wprowadzenie do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Monter stolarki budowlanej jest wynikiem przedłożonego do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa postulatu Związku Rzemiosła Polskiego, popartego przez przedstawicieli sekcji szkół budowlanych, cechów rzemiosła, branżowych izb i stowarzyszeń oraz organizacji pracodawców.

W opinii środowiska branżowego wprowadzenie niniejszego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowić ma odpowiedź na zapotrzebowanie i oczekiwanie rynku branży budowlanej na wysoko wykwalifikowane kadry zajmujące się montażem okien i drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, osłon przeciwsłonecznych, bram, krat oraz schodów i balustrad w budynkach.

Szkoły zawodowe współpracujące z firmami branży budowlanej, na bieżąco starają się dostosowywać formy i cele kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy. Według opinii wielu podmiotów związanych z tą branżą, brakuje fachowców odpowiednio wykwalifikowanych do tego typu zadań przy jednoczesnym znacznym zapotrzebowaniu na usługi związane z montażem stolarki budowlanej.

Dzięki wprowadzeniu niniejszego zawodu do systemu oświaty przyszli absolwenci szkół branżowych będą mieli możliwość zdobycia poszukiwanego, perspektywicznego i dobrze płatnego na rynku usług budowlanych zawodu.

Nauka obejmuje wykonywanie zadań związanych z montowaniem, demontowaniem i naprawą:

 • okien zewnętrznych, okien dachowych i drzwi balkonowych;
 • drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • systemów osłon przeciwsłonecznych;
 • bram i schodów.

 

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.